Book nå

Betingelser

På denne siden finner du en oversikt over felles vilkår og betingelser for båtene i bookbaat.

1. Bestilling

Etter at booking av båt/dato er avtalt, sendes en kontrakt/bekreftelse + depositumfaktura som innbetales innen forfall.

Kontrakten er bindende for kunden når bookingen er bekreftet av kundens kontaktperson pr. telefon eller e-post. Kontrakten signeres og returneres til Bookbaat AS. Dersom spørsmål til utfylling kontakt Bookbaat AS omgående. Kontrakten er bindende for Bookbaat AS etter at signert kontrakt er mottatt og depositum innbetalt.

2. Avbestilling

Da dette kan bety direkte tap for oss/båteier dersom avbestilling ikke skjer i god tid, gjelder følgende rutiner i bransjen:

  • All avbestilling skal skje skriftlig / e-post.
  • Ved avbestilling mer enn 30 dager før arrangementdato, faktureres / betaler kunden avtalt depositum + mva..
  • Ved avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementdato faktureres kunden for fartøyleie samt kompensasjon på kr. 250
  • pr. bestilt antall passasjerer som er oppført på kontrakten + mva
  • Ved avbestilling mindre enn 8 dager eller mindre før arrangementdato, må alt som er forhåndsbestilt, herunder mat og andre varer og tjenester, betales fullt ut. Det må i tillegg betales kr. 250 pr. passasjer + mva.

2. Reduksjon av antall / mat & omsetningstap

– Hvis antall personer ikke er avtalt eller at antallet personer reduseres til under båtens minimumsantall ved matbestillingen, må det betales full kuvertpris samt omsetningstap a kr. 250 + mva. pr. passasjer opp til båtens minimumsantall.

– Matbestilling oppgis senest 8 dager før arrangement. Det er ikke mulig å redusere matbestilling etter 8 dager før arrangement.

3. Båtleie

– Timeprisen regnes fra den tiden båten er bestilt og til siste gjest er i land.

– Minimum båtleie ved ettermiddagscruise er 5 timer.

– Båtleie gjelder pr. hele time.

– Ombordstigning kan skje fra 10 til 15 min. før avgang etter at purser har gitt beskjed.

– Avsluttes turen før det avtalte klokkeslett blir arrangør belastet for avtalt leietid

– Det er beregnet en maksimal ilandstigningstid på 20 min

– Båtleie inkluderer fartøy, bunkers, mannskap, serveringspersonell, forsikring og havneutgifter.

– Ønskes annet hente/ leveringssted enn Oslo havn, belastes 100 % av båtleien i den tid tom turen varer.

– Det kan påløpe kaiavgifter ved enkelte brygger i Oslofjorden og som eventuelt blir tilleggsbelastet.

4. Matservering

Det er spiseplikt på våre fartøyer hvis ikke annet er avtalt.

Endelig bestilling av mat, drikke etc. må være oss i hende senest 8 dager før arrangementet.

5. Drikke

Alle våre båter har bevilling for øl, vin og brennevin. Servering av alkohol på våre fartøyer er underlagt samme regelverk som for restauranter, det er derfor ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med.

Gjester som møter synelig beruset vil bli avvist ved landgangen. Den person eller de personer som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt i land. Brudd på ovennevnte bestemmelser er å betrakte som kontraktsbrudd og gir kapteinen ut fra sikkerhensyn, rett til å avlyse hele arrangementet. Kunden blir belastet fullt ut for arrangementet og det tap rederiet/megler blir påført i slike tilfeller. Servering av alkohol opphører normalt 20 min. før ilandstigningen.

6. Ansvar / eier

Rederiet /megler fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd.

Forøvrig gjelder ansvarsbegrensing etter Sjølovens kapittel 10. Vi tar ikke ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander om bord, men oppbevarer hittegods og utleverer dette ved henvendelse til vårt kontor. Bookbaat AS hefter ikke for avbrudd som hindrer det chartrede fartøyet å utføre sitt oppdrag, men Bookbaat AS vil gjøre sitt ytterste for å fremskaffe et alternativ. Utover dette gjelder force majour.

7. Bryggeplasser

De fleste av våre fartøyer ligger ved Rådhusbrygge 2 og 3 samt Nordre og Søndre Akershus kai.

Ved ønske om ombordstigning eller i landsetting andre steder i fjorden, etterkommer vi dette ønske. Bookbaat AS påtar seg ikke det økonomiske ansvar som kan oppstå ved at det viser seg at den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig p.g.a. andre båter eller ved vanskelige vær og vindforhold.

8. Antrekk / turer med barn

Kunden anmodes å gi beskjed hvis arrangementet er av en slik art at spesielt pent antrekk står på innbydelsen.

Forøvrig anbefales lett sommerantrekk eventuelt med en varm jakke eller genser. Ved turer med BARN skal dette gjøres oppmerksom på ved bookingen, og det anbefales å ta med egne redningsvester i disse tilfelle eller avtales på forhånd.

9. Betaling

  • Etter endt tur vil kunden motta en faktura på arrangementet. Denne er pr. netto kontant, og skal betales umiddelbart.
  • Har vi ikke mottatt betaling innen 10 dager fra fakturadato kommer det 1 % renter i tillegg pr. påbegynt måned.
  • Privatpersoner og firmaer som er ukjente for oss vil bli fakturert for hele båtleien og alle bestilte varer med forfall 7 dager før tur.

10. Musikk

Ved bestilling av musikk eller underholdning, må antall artister påføres deltagerlisten slik at det blir bestilt mat og evt. drikke for disse i tillegg til gjestene.

11. Oppførsel og båtvett

Skipperen ombord på fartøyet har det overordnede ansvar for passasjerer og mannskap og gjestene plikter derfor å følge anvisninger gitt av han eller noen han bemyndiger. Dersom skipperen må gå til kai tidligere enn avtalt og det skyldes oppførselen til gjestene, vil arrangementet bli fakturert i sin helhet.

Velkommen

Book perfekt båt til ditt arrangement direkte fra båteier!

Kontaktpunkter

booking@bookbaat.no

+47 22 83 30 30

Sosiale medier

Instagram

Facebook